Spokojnosť, vyrovnanosť a odolnosť voči negatívnym vplyvom
Bratislava - 24.03.2019

KDY:
24.03.2019, 13:00 - 18:00
KDE:
HUB Bratislava, Černyševského 10, Bratislava
CENA:
2.100 Kč / 84 €
OBSAZENO:
18/20
Zvětšit

Cítíte, že by ste mohli byť vo svojom živote spokojnejší? Máte výkyvy nálad častejšie, než by ste chceli? Zvládate zle vlastné zlyhania? Ovplyvňujú vás negatívne vplyvy okolia?

90% dlhodobého šťastia nie je ovplvyvnených vonkajším svetom, ale spôsobom, akým mozog tento svet spracováva. Len 25% nášho pracovného úspechu je predurčených mierou IQ, ale 75% je ovplyvnených úrovňou optimizmu. Náš mozog v pozitívnom nastavení pracuje výrazne lepšie. Sme o 31% produktívnejší, o 37% lepší v predaji, lekárii sú o 19% rýchlejší a presnejší.

Pripravili sme 5hodinový workshop, ktorého zmyslom je predať metódy tréningu optimistického životného štýlu. Účastníci si odnášajú konkrétne postupy ako zvládať emočne náročné stresové situácie a ako dlhodobo zvyšovať svoju každodennú spokojnosť.

 

„Pokiaľ veríte, že to pôjde, a aj keď veríte, že to nepôjde, v oboch prípadoch máte pravdu.“
-- Henry Ford

Na workshope sa dozviete:

  • Ako sa naučiť byť odolnejší proti negatívnym podnetom?
  • Prečo rastie miera nespokojnosti a depresií? Čo je to naučená bezmocnosť a ako jej nepodliehať?
  • Je optimizmus a pesimizmus naučiteľný alebo vrodený?
  • Ako funguje metóda flow-lístok, ktorá zredukovala výskyt depresií v americkej armáde?
  • Ako zvládať vlastné zlyhanie? Ako sa naučiť vnímať prekážky ako výzvy?
  • Ako sa naučiť príjmať negatívnu spätnú väzbu?
  • Ako zmeniť svoje myslenie zo zabrzdeného (fixed mindset) na rastové (growth mindset)?
  • Aký je negatívny dopad stresu na zdravie a ako sa mu vyvarovať?
  • Ako sa naučiť mať radosť z drobností a ako zvýšiť orientáciu na spokojnosť v prítomnosti?


Juraj Vozár

Školitel: Juraj Vozár

Mgr. Juraj Vozár sa v rámci vzdelávacieho inštitútu GrowJOB zaoberá prevodom vedeckých poznatkov do fungovania inštitúcií a života ľudí. Hlavný zmysel svojej práce vidí práve v zjednodušovaní komplexných výstupov a ich pretvorení do jednoduchých nástrojov.

Od roku 2009, kedy absolvoval prvú profesionálnu stáž zameranú na leadership v USA, pracuje v oblasti vzdelávania a facilitácie tréningov. Je certifikovaným lektorom Rady Európy v rámci neformálneho vzdelávania. Jeho špecializácie sú rastové myslenie, JobCrafting, efektívne učenie, focus a boj proti prokrastinácií

Reference:

IBM, Volkswagen, Sanofi, EY, Tatra banka a další.