« Zpět na předchozí stránku

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

GrowJOB s.r.o.
se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ: 28310888, DIČ: CZ28310888;
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 60453;
zastoupená Petrem Ludwigem, jednatelem
(dále také „My“)

Zpracování osobních údajů

Informujeme vás jako naše zákazníky, uživatele našich Internetových stránek, zákazníky a účastníky námi pořádaných přednášek, školení a konferencí o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy řídit těmito zásadami.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let zpracováváme pouze pokud nám je poskytne jejich zákonný zástupce.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese privacy@growjob.com.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek;
 • registrujete se do našich webových stránek nebo aplikace;
 • se registrujete se na naši přednášku, školení či konferenci;
 • se zúčastníte naší přednášky, školení či konference;
 • provedete nákup v našem e-shopu;
 • se registrujete do našeho newsletteru;
 • nám pošlete poptávku našich služeb;
 • uzavřete s námi smlouvu;
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem

Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
 • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • poštovní adresa;
 • hromadné či skupinové fotografie pořízené na přednáškách, školeních či konferencích;
 • IP adresa;
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti;
 • cookies

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé a další správci, kteří nám poskytují:

 • serverové, webové a cloudové služby;
  • Google, Inc. (GSuite, Gmail)
  • Master Internet, s.r.o. (server hosting)
 • platformy
  • Shoptet s.r.o. (e-shop)
  • ClickMeeting (webináře)
  • Teachable, Inc. (on-line kurzy)
 • marketingové služby
  • The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)
  • SmartSelling a.s. (SmartEmailing)
  • Facebook Ireland Ltd.
  • Google, Inc.
  • Zuzana Eisová
  • Karolína Bajerová
 • platební brány
  • ComGate Payments, a.s.
  • PayU S.A.
  • PayPal Holdings, Inc.
  • Stripe, Inc.
  • Twisto payments a.s.
 • pošta a dopravci
  • Česká pošta a.s.
  • Slovenská pošta a.s.
  • Uloženka s.r.o.
  • Zásilkovna s.r.o.
 • právní služby
  • MAAARS advokáti s.r.o.
 • IT služby (programování a správa serverů)
  • Ing. Martin Jonáš
 • účetní a administrativní služby
  • FirmCare s.r.o.
 • služby externích školitelů, konzultantů a obchodních zástupců
  • Věra Bátrlová
  • Viktor Kustein
  • Denisa Dědičová
  • Lukáš Hána
  • Paula Fassati
  • Michal Musil
  • Barbora Pečeňová
  • Adéla Plesník Schicker
  • Miroslava Škubalová
  • Petr Oliver

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců Osobních údajů můžete vždy nalézt na internetové adrese https://konec-prokrastinace.cz/osobni-udaje#zpracovatele

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 5 let v případě oprávněného zájmu.

Osobní údaje poté budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu). Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Pokud jsme vám oznámili konkrétní dobu po jakou budeme v konkrétním případě osobní údaje uchovávat, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů tak nikdy nepřekročíme dobu, které byla uvedena při udělení souhlasu.

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky, pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek, pro účely pořádání a organizace našich přednášek, školení a konferencí.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Newsletter a nabídky (souhlas)

Vaši e-mailovou adresu a kraj bydliště můžeme po udělení souhlasu použít, abychom zasílali pravidelný newsletter (1x měsíčně) a/nebo nabídky, ve kterých bychom Vás rádi informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Souhlas lze udělit prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem, písemně v rámci některého z našich školení či prostřednictvím služby Mailchimp.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru a nabídek můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi zprávu.

On-line marketing (souhlas)

Používáme funkci Facebook Pixel (JavaScriptový kód, umístěný na našich webových stránkách), prostřednictvím kterého můžeme měřit, optimalizovat a sestavovat okruhy našich potenciálních zákazníků za účelem zobrazování relevantnější reklamy na sociální síti Facebook.

Souhlas s využitím osobních údajů pro tento účel je udělen souhlasem se zpracováním cookies.

Více informací naleznete opět na stránkách poskytovatele https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy.

Newsletter budeme posílat vždy 1x měsíčně. Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (maximálně 5x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Fotografie (oprávněný zájem)

Vaše případné fotografie z námi pořádaných akcí můžeme v přiměřeném rozsahu využít k naší propagaci a zvyšování povědomí o naší společnosti. Fotografie však vždy budeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a v takové podobě, která nebude působit jakkoliv negativně.

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší fotografie tak nás kontaktujte na e-mail privacy@growjob.com. Vaši fotografii poté uveřejňovat nebudeme, nebo ji neprodleně stáhneme.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Analýza návštěvnosti (oprávněný zájem)

Pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek jsou cookies a další informace shromažďovány pomocí systému Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům.

Více informací o službě Google Analytics naleznete na stránkách provozovatele https://www.google.com/analytics/ a zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Analýza chování uživatelů (oprávněný zájem)

Využíváme služeb aplikace HotJar pro anonymní analýzu chování uživatelů našich webových stránek, abychom mohli najít a opravit chyby v uživatelském rozhraní.

Tato aplikace může využívat cookies k mapování Vašeho pohybu na našich webových stránkách.

Více informací naleznete na stránkách poskytovatele http://hotjar.cz/index.html

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy

Osobní údaje budeme zpracovávat ve formě záloh našich serverů či v rámci logování veškerých akcí kvůli analýze problémů a zabezpečení.

Důležitým způsobem dalšího nakládání s Vašimi osobními údaji je také jejich zpracování pro účely vedení účetnictví. Všechny tyto způsoby jsou však pro naše fungování zcela nezbytné a navázané na již dříve uvedené účely.

Vaše osobní údaje můžeme dále užívat pro naše vnitřní potřeby týkající se zejména sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoje nových produktů a snižování rizik.

Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Právo na přístup

Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu

Kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz

Vaše osobní údaje musíme vymazat pokud:

 • (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • (ii) zpracování je protiprávní;
 • (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo
 • (v) odvoláte udělený souhlas se zpracováním.

Žádosti o výmaz dat pošlete na e-mail privacy@growjob.com.

Právo na omezení zpracování

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení), které slouží k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů.

Podrobnosti o používaných souborech cookie a způsobech jak jejich použití zakázat naleznete v našich Zásadách používání cookies.

Hlášení bezpečnostních incidentů

Vždy existuje riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména zajistíme proškolení našich zaměstnanců a budeme vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Dozorový úřad

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Kontakt

Pokud máte připomínky, stížnost nebo dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mail privacy@growjob.com - na vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů.

Změny zásad

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme.

Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce. Pokud se bude jednat o významnější změny, budeme vás informovat e-mailem.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 19.6.2023.

« Zpět na předchozí stránku