VEĽKÁ PREDNÁŠKA: NASTAVENIE MYSLE: Ako zmeniť svoje myslenie?
Bratislava - 13.12.2018

KDY:
13.12.2018, 18:00 - 20:00
KDE:
Ekonomická Univerzita v Bratislave, Aula, Dolnozemská cesta 1, Bratislava
VSTUPNÉ:
300 Kč / 12 EUR
OBSAZENO:
523/540
Zvětšit

Brzdí vás presvedčenie o sebe samých? Dokáže vás rozhodiť vaše zlyhanie? Cítite, že máte v hlave vzorce, ktoré vás občas brzdia? 

Výskumy ukazujú, že ako ľudia máme tendenciu podliehať jednému z dvoch typov myslenia. Prvý vedie k depresívnym tendenciám a neúspechu. Druhý naopak ku spokojnosti a výrazne lepším výsledkom. Psychologička Carol Dwecková definuje tieto dva druhy myslenia ako: Fixed mindset (fixné myslenie) a Growth mindset (rastové myslenie).

Zmenou spôsobu myslenia sa dá výrazne ovplyvniť život k lepšiemu. V osobnom živote, ako aj v kariére. Štúdie totiž potvrdzujú, že to, ako bude náš život vypadať, je z veľkej časti v našich hlavách.

Na prednáške sa konkrétne dozviete:

  • Ako dokáže nastavenie mysle ovplyvňovať každodenné rozhodovanie?
  • Kde nás limituje fixné nastavenie mysle? Ako sa ho odnaučiť?
  • Ako funguje rastové myslenie? Ako ho vycvičiť u seba a ostatných?
  • Čo je to neuroplasticita a ako ovplyvňuje naše zručnosti v živote?
  • Ako sa naučiť prijímať negatívnu spätnú väzbu a učiť sa z nej?
  • Ako vedieť prekonávať vlastné zlyhanie? Ako funguje praktický nástroj rebranding zlyhania?
  • Čo je Losadov pomer a ako ho použiť v leadershipe a výchove?
  • Ako udržať svoje nastavenie mysle dlhodobo? Ako sa opakovane nevracať do starých koľají?

Práca Carol Dweckovej patrí k najprevratnejším psychologickým teóriam súčasnosti. Výsledky jej dlhodobých výskumov ukazujú, že  ľudia majúcí rastové myslenie majú lepšie výsledky v športe, vo vzťahoch a práci, ľahšie prekonávajú prekážky, sú odolnejší voči zlyhaniam a majú celkovo vyššiu kvalitu života. Zmyslom prednášky je naučiť účastníkov dlhodobo meniť svoje nastavenie mysle.

 

„Pokiaľ veríte, že to pôjde, aj keď veríte, že to nepôjde, v oboch prípadoch máte pravdu.“

-- Henry Ford


Petr Ludwig

Přednáší: Petr Ludwig

Petr Ludwig je autorom bestselleru Konec prokrastinace, ktorého sa len v ČR predalo viac než 100.000 výtlačkov. Kniha je preložená už do 12 jazykov a na prelome roku vyšla v USA u jedného z najväčších vydavateľstiev na svete pod názvom The End of Procrastination.

Pred desiatimi rokmi založil vzdelávací inštitút GrowJOB, ktorý prevádza do praxe aktuálne vedecké poznatky z oblasti neurovied a behaviorálnej ekonómie. Inštitút pomáhá zlepšovať vnútornú motiváciu, efektivitu práce a spokojnosť jednotlivcov a ľudí vo firmách.

Petr sa dlhodobo zameriava na popularizáciu kritického myslenia v spoločnosti. Je autorom relácie Deep Talks, jedného z nejsledovanejších podcastov v ČR, ktorého témou sú hodnoty a zmysel práce/života. Dlhodobo žije v Prahe a New Yorku.

Referencie:

  • Cisco, KPMG, Dell, DHL, Vodafone, HP, Microsoft, Deloitte, Konica Minolta, Siemens, Komerční banka, Hypoteční banka, ČSOB, Allianz pojišťovna, GE Money, Slovenská sporiteľňa, Webnode.com, Český rozhlas, Česká televize a viac než 100 dalších spoločností a inštitúcií.