Pro firmy

Velkou částí naší práce zahrnuje spolupráce s firemní a korporátní klientelou. Vedle klíčového tématu „prokrastinace v zaměstnání“ řešíme témata jako vnitřní motivace, smysl v práci, efektivní plánování úkolů, work-life balance, řízení priorit či delegování. Vše stavíme na aktuálních vědeckých výzkumech a spojujeme s více než 10 lety zkušeností z české a zahraniční praxe.

For information about our corporate workshops in english visit Procrastination.com

Naše nejoblíbenější témata

LEADERSHIP: Doveďte svůj tým k samostatnosti a lepším výsledkům

Rádi byste zlepšili leadershipové kompetence manažerů ve vaší firmě? Chcete si být jisti, že se leader vašeho týmu řídí ověřenými informacemi o vedení lidí? Chcete aby byli zaměstnanci vaší firmy dlouhodobě lépe motivovaní ve své práci?

Více informací

FOCUS: Umění soustředit se v rušné době

Pracujete vy nebo kolegové v rušném prostředí? Nedaří se vám udržet pozornost? Jste v práci brzy unavení? Přistihnete se často, že děláte něco jiného, než jste původně chtěli?

Více informací

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE: Jak dosáhnout porozumění?

Vnímáte, že by vaše firma lépe prospívala kdyby spolu zaměstnanci uměli efektivně komunikovat? Chtěli byste aby členové vašeho týmu uměli lépe prezentovat svůj názor? Chcete své zaměstnance naučit dávat negativní zpětnou vazbu nebo jak ji lépe přijímat?

Více informací

DESIGN FIREMNÍ KULTURY: Jak dostat všechny na jednu loď?

Jakými způsoby lze zvýšit tempo inovací, zvednout produktivitu a zlepšit vztahy na pracovišti? Co dělají organizace s výjimečně vysokou efektivitou a spokojeností zaměstnanců jinak?

Více informací

Další témata

OSOBNÍ VIZE: Jak žít smysluplněji a více naplno?

Účastníci se dozvědí, jak u sebe i ostatních zažehnout a udržet dlouhodobou motivaci. Jak se zaměřit na své silné stránky a orientovat se na pozitivní budoucnost. Jádrem tématu jsou metody zvyšování flow v osobním i pracovním životě. Cílem je sestavení osobní vize – nástroje, který nám pomáhá žít smysluplněji a více naplno.

SEBEDISCIPLÍNA: Jak se naučit posilovat svoji vůli?

Cílem tématu je naučit se snižovat míru prokrastinace, chorobného odkládání úkolů a povinností. Účastníci se dozvědí, jak funguje náš mozek z pohledu sebeovládání a vůle. Dozvědí se, jak překonat vrozené či naučené sklony k neefektivitě, jak si efektivně rozvrhnout svůj den, pravidelně odpočívat a udělat výrazně více práce, aniž by byli více unavení.  Součástí jsou praktické metody posilování vůle.

SPOKOJENOST: Jak být vyrovnaný a odolný vůči negativním vlivům?

Účastníci se naučí, jak zvýšit míru svého optimismu, jak překážky vnímat jako výzvy nikoliv hrozby, jak zvládat vlastní selhání či negativní zpětnou vazbu a jak se posunout ze zabrzděného do růstového myšlení.

KRITICKÉ MYŠLENÍ: Jak zlepšit fungování svého mozku?

Téma je zaměřeno na dlouhodobé zvyšování vlastní kompetence. Účastnici se dozvědí, jak efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, jak nepodléhat Dunnig-Kruger efektu a jak se ve svém životě dlouhodobě posouvat kupředu.

FLOW: Jak získat stav flow v práci a osobním životě?

Stav flow přichází, pokud děláme nějakou činnost, při které zapojujeme naše silné stránky a ve které vidíme smysl. Pokud jsme ve flow, činnost, kterou děláme, nás pohltí. Přestáváme vnímat čas. Dlouhodobě se nám v mozku vyplavuje více dopaminu, neurohormonu, který ovlivňuje naši kreativitu, schopnost efektivně se učit a naši spokojenost.

PRODEJ 2.0: Jak vytvořit kvalitní vztah s klienty?

I když si to neuvědomujeme, většina lidí ve své práci prodává. Prodává svoje myšlenky, výsledky svojí práce či přímo produkty. Dnešní studie ukazují, že prodej nejlépe funguje jako služba druhým. Účastníci se naučí, jak nahradit manipulaci inspirací a jak nahradit tlak za touhu.

Forma školení

Přednášíme na firemních konferencích, děláme dlouhodobé vzdělávací programy na míru, věnujeme se zvyšování leadershipových kompetencí klíčových lidí. Máme za sebou více než 100.000 proškolených lidí. Náš tým 12 lektorů má působnost po celé ČR a pracujeme v těchto jazycích: čeština, angličtina, němčina, španělština, ruština.

V základu nabízíme 4 formy školení, které se liší především počtem účastníků a délkou.

Přednáška

  • 60-500 lidí
  • 0,5 - 2,5 hodiny

Workshop

  • 15-25 lidí
  • 3 - 6 hodin

Akademie

  • 15-20 lidí
  • 3 x 5 hodin

Osobní konzultace

  • 1 člověk
  • individuálně

Naši klienti

Rádi také spolupracujeme s rodinnými firmami a start-upy, protože věříme, že pozitivní změna společnosti začíná právě u lokálních firem.

Konference

Každý rok pořádáme několik velkých konferencí:

Mám zájem o více informací


Povinné
Povinné

Informace o zpracování osobních údajů.

Máte otázky?

Ozvěte se nám, rádi je zodpovíme.

Petr Vacek
petr.vacek@growjob.com
Tel.: +420 739 960 906