Akademie Konec prokrastinace
Bratislava - 3.5.2016 - 31.5.2016

KDY:
3.5.2016 - 31.5.2016, 17:30 - 20:00
KDE:
OTIDEA s.r.o., Astrová 16639/2A, Bratislava
CENA:
3.800 Kč
OBSAZENO:
20/20*
Zvětšit

Máte problém začít něco dělat a často věci odkládáte? Znáte ten pocit, když přesně víte, co chcete, ale přesto to neuděláte? Jste nerozhodní a nedokážete si vybrat, na co se ve své budoucnosti zaměřit? Věnujete velké procento času věcem, ve kterých nevidíte smysl?

Když prokrastinujeme, nedokážeme se přemluvit k plnění úkolů, které bychom měli nebo chtěli dělat. Ve výsledku se tak nakonec zabýváme činnostmi, které slouží jen k vyplnění času. To poté může vyústit ve stres, pocit viny, frustraci a celkový pocit selhání.

 

Připravili jsme pro vás program intenzivního tréninku proti prokrastinaci. Skládá se z pěti po sobě následujících workshopů. Účastníci dostanou každý den nové teoretické znalosti a společně s ostatními vypracují praktické nástroje. Smyslem akademie je vytvořit aktivní týmovou podporu. 

KDY:

 • 03.05.2016 Motivace a poznávání vlastního potenciálu
 • 10.05.2016 Tvorba osobní vize
 • 17.05.2016 Sebedisciplína, produktivita a efektivita práce
 • 24.05.2016 Spokojenost a emoční vyrovnanost
 • 31.05.2016 Objektivita a sebekoučování


Na Akademii
se dozvíte:

 • Z jakých důvodů lidé odkládají? 
 • Jak funguje lidská motivace a jak ji správně nastavit pro dlouhodobý posun?
 • Jak najít své silné stránky a použít je k dělání smysluplných věcí?
 • Jak funguje náš mozek z pohledu sebeovládání a vůle?
 • Jak zvýšit efektivitu práce a překonat vrozené sklony k neefektivitě, závislostem a zlozvykům?
 • Co je to rozhodovací paralýza a proč má na nás negativní vliv? Jak ji odstranit?
 • Jaký způsob time-managementu nám v tom může pomoci?
 • Jak lépe zvládat vlastní selhání a umět se orientovat na pozitiva?
 • Jak si osvojit metody sebekoučinku a dlouhodobého seberozvoje?
 

Každý účastník dostane v ceně knihu Konec prokrastinace, pracovní materiály, občerstvení a po úspěšném absolvování akademie certifikát.